ANU Laptop Ensemble Showcases

Presented by ANU College of Arts & Social Sciences

Join us in Llewellyn Hall for 14 concerts of new electronic music written and performed by students in the ANU Laptop Ensemble (LENS)!

 

# ANU Laptop Ensemble 1: CyberSymphony

 
Time: 2/6/2023 12:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Mingda Song, Haozhuo Zhang, Denghu Ji, Xiangda Li
 
# ANU Laptop Ensemble 2: Beat Bots
 
Time: 2/6/2023 13:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Si Chen, Ziyi Guo, Alex Huang, Long Vu, Xinyue Hu
 
# ANU Laptop Ensemble 3: Binary Beats Brigade
 
Time: 2/6/2023 15:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Samuel Dietz, Madi Creecy, Brinda Murlikrishna, Kai Dreyfus-Ballesi
 
# ANU Laptop Ensemble 4: Techno Troupe
 
Time: 2/6/2023 16:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Jialiang Wu, Yun Guan, Simon Gao, Yuan Cheng
 
# ANU Laptop Ensemble 5: Digital Domain
 
Time: 5/6/2023 10:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Jiawei Li, Heming Zhu, Chenyue Yu, Zhuojun Xiao
 
# ANU Laptop Ensemble 6: Glitch Garden
 
Time: 5/6/2023 11:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Lavender Neesham, Xuan Liu, Xuan He, Thomas Powles, Afnan Malik
 
# ANU Laptop Ensemble 7: Circuitry Symphony
 
Time: 5/6/2023 12:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Liyao Zhang, Chaoran Li, Yichi Zhang, Lihong Zhang
 
# ANU Laptop Ensemble 8: Sonic Algorithms
 
Time: 5/6/2023 14:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Weiyuan Liu, Evangeline Sturges, Chloe Hall, Corey de Wit
 
# ANU Laptop Ensemble 9: Audio Architects
 
Time: 5/6/2023 15:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Rithwik Sathyan, Xin Lu, Yuxiang Man, Umar Dabhoiwala
 
# ANU Laptop Ensemble 10: Electro Ensemble
 
Time: 5/6/2023 16:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Binxu Wang, Dongyuan Yang, Yiqi Li, Xiaodan Du, Haorong Yao
 
# ANU Laptop Ensemble 11: ElectroPhonic
 
Time: 6/6/2023 11:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Wangshu Cai, Noah Rose, Kevin Zhu, Wenshilan Ren, Wang Zilong
 
# ANU Laptop Ensemble 12: Machine Musician
 
Time: 6/6/2023 12:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Yuxuan Gao, Ratchanont Treevijitpaisan, Ethan Teber-Rossi, Ziyuan Zhao, Jianing Zhang
 
# ANU Laptop Ensemble 13: Pixelated Players
 
Time: 6/6/2023 14:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Hongkai Zou, Daniel Yeo, Jinghan Gao, Joshua Gittleman
 
# ANU Laptop Ensemble 14: Midi Masters
 
Time: 6/6/2023 15:00
Location: Llewellyn Hall
Performers: Miles Pennifold, Weiyi Xia, Tunan Guo, Samuel Le

Date and Times

Location

Room: Llewellyn Hall, ANU School of Music

Contact

  •  ANU School of Music
     +61 2 6125 5700