Learn more about applying to ANU

Please note that by submitting this form you are agreeing to receive information about ANU related to studying here. View our privacy policy.

 

Meet your future at Australia’s #1 university1

 

At the Australian National University (ANU) you’ll think differently to develop real-world solutions.

With our renowned academics, you’ll build the knowledge and skills to tackle the complex challenges facing humanity and make meaningful change.

You’ll also take part in transformative social, academic and career opportunities that will help you build friendships and networks for life.

Every time you grow at ANU, you’ll be giving people and our planet hope for the future.

While you’re earning a qualification among the best in the world, our diverse and friendly community will help you to settle into your new home and discover everything that Canberra, Australia’s vibrant and safe capital city, has to offer.

Your success starts here.

Chuẩn bị cho tương lai của bạn tại trường đại học Số 1 nước Úc*

 

Tại Đại học Quốc gia Úc (ANU), các bạn sẽ học được cái nhìn khác để phát triển những giải pháp thiết thực cho thế giới.

Các học giả nổi tiếng của trường sẽ giúp bạn xây dựng kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức phức tạp mà nhân loại phải đối mặt và tạo ra những thay đổi có ý nghĩa.

Bạn cũng sẽ được tham gia vào các cơ sở xã hội, học tập và nghề nghiệp tiên tiến giúp xây dựng tình bạn và mạng lưới quan hệ vững chắc trong tương lai.

Khi phát triển bản thân tại ANU, bạn cũng mang lại cho mọi người và hành tinh của chúng ta niềm hy vọng vào tương lai.

Trong quá trình lấy bằng bên cạnh các sinh viên xuất sắc bậc nhất thế giới, cộng đồng thân thiện và đa dạng của chúng tôi sẽ giúp bạn làm quen với nhà mới và khám phá mọi mặt về Canberra, thành phố thủ đô sôi động và an toàn của nước Úc.

Thành công của bạn sẽ bắt đầu từ đây.

See yourself at ANU

 

6496 International students

#1 university in Australia1

#1 university for graduate employability in Australia2

#30 university in the world3

5-stars for student-teacher ratio and staff qualifications4

Six Nobel laureates among ANU staff and alumni

87% of ANU staff hold a PhD or above4

96% ANU research rated above world standard5

#2 Canberra for quality of life6

Tìm kiếm bản thân tại ANU

 

6496 sinh viên quốc tế

Trường đại học số 1 nước Úc1

Trước đại học số 1 nước Úc về việc làm sau khi tốt nghiệp2

Trường đại học đứng thứ 30 toàn cầu3

Đạt tiêu chuẩn 5 sao về tỷ lệ học sinh / giáo viên và trình độ nhân viên4

Sáu giải Nobel trong số các nhân viên và cựu sinh viên ANU

87% nhân viên ANU có bằng tiến sĩ trở lên4

96% nghiên cứu của ANU được đánh giá cao hơn tiêu chuẩn thế giới5

Đứng thứ 2 Canberra về chất lượng cuộc sống6

Over 140 specialist degrees

 

ANU is a recognised leader in a vast range of fields. Explore some of our most popular programs.

Hơn 140 bằng cấp chuyên môn

 

ANU được công nhận là trường dẫn đầu trong một loạt các lĩnh vực. Khám phá một số chương trình phổ biến của chúng tôi.

Bachelor of Commerce

 

This flexible three year degree will develop your ability to critically analyse emerging business issues. It lets you specialise in areas of interest, including accounting, commercial law, information systems and corporate sustainability.

Find out more

 
 
 
 
 
 

Cử nhân Thương mại

 

Chương trình ba năm linh hoạt sẽ giúp bạn phát triển khả năng phân tích nghiêm túc các vấn đề kinh doanh mới nổi. Chương trình cung cấp kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực liên quan, bao gồm kế toán, luật thương mại, hệ thống thông tin và tính bền vững của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

 
 
 
 
 
 

Gain two degrees in four years

Pursue your career goals while indulging your interests by studying one of our undergraduate flexible double degrees. ANU offers 750 possible combinations that can help you stand out in the job market.

Work in Australia after you graduate

Good news! The time you spend studying a two to four-year degree at ANU will build your eligibility for the three-year Australian graduate Post Study Work Stream visa. It will let you live, work and travel in Australia temporarily.

 

Lấy hai bằng trong bốn năm

Vừa theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp vừa thỏa ước đam mê bằng cách theo học một trong các chương trình lấy bằng kép linh hoạt của chúng tôi. ANU cung cấp 750 sự kết hợp có thể giúp bạn nổi bật trong thị trường việc làm.

Làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp

Tin tốt! Thời gian bạn theo học chương trình hai-đến-bốn-năm tại ANU sẽ được tính vào điều kiện xin thị thực ba-năm sau đại học Post Study Work Stream của Úc. Thị thực này sẽ cho phép bạn sống, làm việc và du lịch tạm thời ở Úc.

Why ANU?

 

ANU is the leading university in Australia and number 27 in the world. Our graduates are ranked Australia’s #1 university for employability. 1, 3

Our talented students come from across the country and around the globe. You’ll study collaboratively in innovative spaces that stimulate you to solve problems beyond your imagination.

Informing your learning will be world-leading academics, cutting-edge research and opportunities to take part in international student exchange programs and career-driven internships.

ANU will also look after your wellbeing. With a wide range of services that will help you thrive during your studies and career.

 

Vì sao nên chọn ANU?

 

Vì sao nên chọn ANU? ANU là trường đại học hàng đầu nước Úc và là trường đứng thứ 27 toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi được xếp hàng là trường số 1 nước Úc về khả năng xin việc. 1, 3

Các sinh viên tài năng của chúng tôi đến từ khắp nơi trên nước Úc và cả toàn thế giới. Bạn sẽ được học tập hợp tác trong không gian sáng tạo, kích thích bạn giải quyết các vấn đề ngoài sức tưởng tượng thông thường.

Bạn sẽ nhận được sự giảng dạy từ các học giả hàng đầu thế giới, được tham gia vào các nghiên cứu tiên tiến và có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cũng như thực tập định hướng nghề nghiệp.

ANU cũng sẽ chăm lo cho sức khỏe của bạn. Chúng tôi có một loạt các dịch vụ sẽ giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong quá trình học tập cũng như trong nghề nghiệp sau này.

Outstanding resources

 

ANU offers you the unmatched resources of a national institution. Our small classes will see you working closely with internationally recognised experts.

Around 87 per cent of ANU staff hold a PhD qualification4. That means whichever degree you choose, your classes will be taught by world leaders in their fields.

ANU will also support you in your transition from education to work. Our colleges, career and academic advisers provide a wide range of tools to equip you with the skills you’ll need to meet your career aspirations, before and after you graduate.

Nguồn lực xuất sắc

 

ANU cung cấp cho bạn nguồn lực xuất sắc mang tầm quốc gia. Các lớp học nhỏ của chúng tôi sẽ giúp bạn được làm việc chặt chẽ cùng những chuyên gia được quốc tế công nhận.

Khoảng 87% nhân viên ANU có trình độ tiến sĩ4. Nghĩa là dù cho bạn chọn chương trình học nào, các lớp học của bạn cũng đều được những bậc thầy trong lĩnh vực của họ trực tiếp giảng dạy.

ANU cũng sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi từ học tập sang công việc. Các cố vấn cao đẳng, nghề nghiệp và học thuật của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt công cụ nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nguyện vọng nghề nghiệp của bạn, cả trước và sau khi bạn tốt nghiệp.

Support to help you thrive

 

Our support programs will help you get the most out of your studies and life in Australia. These include health, wellbeing and career, financial and academic services.

ANU will also support you in your transition from education to work. Our colleges, career and academic advisers provide a wide range of tools to equip you with the skills you’ll need to meet your career aspirations, before and after you graduate.

Hỗ trợ giúp bạn phát triển mạnh mẽ

 

Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian học tập và sinh sống tại nước Úc. Những chương trình này cũng bao gồm dịch vụ học thuật, tài chính, sức khỏe, phúc lợi và sự nghiệp.

ANU cũng sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi từ giáo dục sang làm việc. Các trường cao đẳng, cố vấn nghề nghiệp và học tập của chúng tôi cung cấp nhiều công cụ để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nguyện vọng nghề nghiệp của mình, trước và sau khi bạn tốt nghiệp.

Canberra, Australia’s capital city

 

ANU is located in the heart of Canberra. The city’s beauty, accessibility and friendliness make it the perfect place to live and study.

CITY FACTS

 • #1 most sustainable city in Australia7
 • #3 best student city in Australia9
 • #5 healthiest city in the world to live in8
 • 25% of Canberra’s population are students10
 • Short commute times by car, bus, tram or bicycle
 • 25% of population born overseas10
 • Three-hours' drive to Sydney and two hours from the coast and snowfields

Canberra, thành phố thủ đô của nước Úc

 

ANU tọa lạc ở trung tâm của thành phố Canberra. Vẻ đẹp, khả năng tiếp cận và sự thân thiện của giúp Canberra là nơi hoàn hảo để sinh sống và học tập.

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHỐ

 • Thành phố bền vững số một nước Úc7
 • Thành phố học tập tốt thứ ba nước Úc9
 • Thành phố tốt thứ năm toàn cầu về sức khỏe8
 • 25% dân số Canberra là sinh viên10
 • Thời gian di chuyển bằng ô tô, xe buýt, xe điện hoặc xe đạp ngắn
 • 25% dân số là người sinh ở nước ngoài10
 • Cách Sydney ba giờ đi xe và cách bờ biển cùng đồng tuyết hai giờ đi xe

Things to see and do

Mountains, rivers, and lakes

The young, safe and exciting capital is rich in clean air and fun outdoor adventures, such as hiking, rock climbing and sailing.

Things to see and do

Year-round festivals and markets

The city’s culture and entertainment include festivals, galleries, libraries, markets, museums and green spaces.

Things to see and do

Thriving coffee culture and nightlife

Canberra is buzzing with delicious restaurants, trendy cafés, wineries and music and arts events.

Things to see and do

Highest employment rate in the country

Australia’s most educated city has the highest employment rate in the country.

Things to see and do

Mini-breaks

The snowfields and beaches of New South Wales are just two-and-a-half hours away. Sydney is a short flight or three hours’ drive away.

 
 
 
 
 

NƠI ĐỂ XEM VÀ VIỆC ĐỂ LÀM

Núi, sông và hồ

Thành phố thủ đô trẻ trung, an toàn và thú vị với không khí trong lành và những cuộc phiêu lưu ngoài trời đầy hứng khởi, chẳng hạn như đi bộ đường dài, leo núi đá và đi thuyền buồm.

NƠI ĐỂ XEM VÀ VIỆC ĐỂ LÀM

Lễ hội và hội chợ quanh năm

Các hoạt động văn hóa và giải trí của thành phố bao gồm lễ hội, phòng trưng bày, thư viện, chợ, bảo tàng và không gian xanh.

NƠI ĐỂ XEM VÀ VIỆC ĐỂ LÀM

Văn hóa cà phê và cuộc sống về đêm phát triển

Canberra nổi tiếng với các nhà hàng ngon, quán cà phê thời thượng, nhà máy rượu vang và các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật.

NƠI ĐỂ XEM VÀ VIỆC ĐỂ LÀM

Tỷ lệ có việc làm cao nhất cả nước

Thành phố học vấn cao nhất nước Úc cũng đồng thời sở hữu tỷ lệ có việc làm cao nhất.

NƠI ĐỂ XEM VÀ VIỆC ĐỂ LÀM

Các kỳ nghỉ ngắn

Những cánh đồng tuyết và bãi biển New South Wales chỉ cách chừng hai tiếng rưỡi đi xe. Sydney chỉ cách một chuyến bay ngắn hoặc ba giờ đi xe.

 
 
 
 
 

Student life

 

Our campus is a great place to meet friends between classes and pursue your hobbies and interests. 

Campus residences

ANU offers catered or self-catered residences on campus. Just minutes from your room will be your classes, eateries, and libraries.

Clubs and societies

Our student-run clubs and societies can complement your studies and enhance your future career or simply allow you to explore something you’re passionate about.

Events

Our events, activities and excursions will make you feel welcome and help you make new lifelong friends and networks.

Cuộc sống sinh viên

 

Khuôn viên của chúng tôi là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ bạn bè giữa các giờ học và theo đuổi sở thích, niềm đam mê của bạn.

Ký túc xá trong khuôn viên

ANU cung cấp chỗ ở phục vụ hoặc tự phục vụ trong khuôn viên trường. Chỉ vài phút từ phòng bạn sẽ đến lớp học, quán ăn và thư viện của bạn.

Câu lạc bộ và các đoàn hội

Các câu lạc bộ và đoàn hội do sinh viên điều hành có thể bổ sung cho việc học tập và bổ trợ cho sự nghiệp tương lai của bạn, hoặc đơn giản là cho phép bạn được thỏa thích khám phá niềm đam mê.

Sự kiện

Các sự kiện, hoạt động và chương trình tham quan của chúng tôi sẽ khiến bạn cảm thấy được chào đón và tạo điều kiện cho bạn kết giao, mở rộng mạng lưới suốt đời.

Levinia

Bachelor of Commerce

"My two years at ANU felt seamless as I was effortlessly taken care of by the Canberra community. The energy and support I received at ANU was unparalleled."

Marlon

B. Science (Psychology)|Master of Digital and Telecommunications Engineering

"It's my first time in Australia. My campus accommodation hosts events and activities, like a community. I've signed up to the Basketball Club and the Psychology Society."

Anneshwa

PhD student, Research School of Physics

"ANU has exposed me to the global market and has an excellent reputation with international employers like Microsoft."

Huang

PhD in Materials Physics

"The excellent research facilities at ANU give me an edge in the market. The high standards of teaching create a strong learning atmosphere for students."

Levinia

Cử nhân Thương mại

"Hai năm của tôi tại ANU đã diễn ra rất suôn sẻ, tôi được cộng đồng Canberra hỗ trợ nhiệt tình. Nguồn năng lượng và sự trợ giúp mà tôi nhận được ở ANU là không gì so sánh được."

Marlon

Cử nhân Khoa học (Tâm lý học) Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông và Kỹ thuật số

"Đây là lần đầu tôi đến Úc. Cơ sở của tôi tại trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giống như một cộng đồng thực thụ vậy. Tôi đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ Bóng rổ và Hội Tâm lý học."

Anneshwa

Nghiên cứu sinh Nghiên cứu Vật lý học

"ANU đã giới thiệu tôi với thị trường toàn cầu, trường có danh tiếng tuyệt vời với những nhà tuyển dụng quốc tế như Microsoft."

Huang

Tiến sĩ Vật lý Vật liệu

"Các cơ sở nghiên cứu tuyệt vời tại ANU đã cho tôi lợi thế trên thị trường việc làm. Tiêu chuẩn cao trong việc giảng dạy tạo ra một bầu không khí học tập tích cực cho sinh viên."

Ready to apply?

Share your details with us and we’ll send you the latest information on studying and living at ANU and how to apply.

Subscribe >>

Bạn đã sẵn sàng ghi danh?

Hãy chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông tin mới nhất về việc học tập, sinh sống tại ANU, cũng như cách nộp đơn ghi danh.

ĐĂNG KÝ >>

1 QS World University Rankings 2023; 2 Times Higher Education World University Rankings 2020; 3 QS Top Universities Rankings 2023; 4 Good Universities Guide 2021; 5 Australian Government Research Excellence Report 2018; 6 Numbeo Quality of Life Index 2021; 7 The World’s Most Sustainable Cities 2021; 8 Money.co.uk survey report 2021; 9 QS Best Student Cities Australia 2021; 10 Study Canberra;

1 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS 2023; 2 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới về Giáo dục Đại học 2020 của Times; 3 Bảng xếp hạng Các Trường Đại học Hàng đầu của QS 2023; 4 Hướng dẫn Đại học Tốt 2021; 5 Báo cáo Nghiên cứu Xuất sắc của Chính phủ Úc 2018; 6 Chỉ số Chất lượng Cuộc sống của Numbeo 2021; 7 Các Thành phố Bền vững nhất Thế giới 2021; 8 Báo cáo khảo sát của Money.co.uk 2021; 9 Các thành phố Sinh viên tốt nhất nước Úc QS 2021; 10 Study Canberra;